• aktuellt/news

• program/programme

• art after work

• artist to artist

• artbus & hållplats

• om rostrum/about rostrum

• arkiv/archive

• medlemmar/members

• kontakt/contact

___________________________________

 

Galleriet 2012

 

LOCAL A/Jenny Berntsson & Felice Hapetzeder

18 sep - 9 okt 2012 

       
VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 18 feb 12-16

 


I The workshop show utvecklar Local A. arbetsmetoder, koncept och innehåll i möte med ungdomar och pedagoger. Dessa möten utgör research för presentationen av de skulptur- och videoverk som visas efter en två veckor lång vistelse på Galleri Rostrum. Utställningen beskriver spänningen mellan samarbete och individuellt skapande.
 
Under en arbetsperiod på Island sommaren 2011 jobbade Local A. med verket Lämna allt, varav delar också visas i The workshop show. Temat kom från tanken om vad det egentligen skulle innebära att lämna det liv man har byggt upp för att leva ett annat, ännu ovisst. Situationen har en motsvarighet i de deltagande ungdomarnas inträde i vuxenlivet.
 
Local A. samarbetar med barn och ungdomar för att visa på nya möjligheter till möten med samtidskonsten. Local A. är intresserade av att skapa i samarbeten, både för de möjligheter och den inspiration det ger, men också för att placera konsten närmare människors liv.
 
www.local-a.org
www.jennyberntsson.com
www.hapetzeder.com

 

 

 

 

 

 

Se mer på Rostrums blog här!/For more info visit Rostrums blog!

 

Galleri Rostrum på Facebook!